ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Thursday, December 29, 2011

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ဆရာ၀န္ေထာင္ဒဏ္၄ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ တရားရံုးမွ တရားသူၾကီးက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႕တြင္ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာကြန္ရက္မာေရးအား မရည္ရြယ္ေသာ လူသတ္မႈၿဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရားသူၾကီး မိုက္ကယ္ပါစတာက စီရင္ခ်က္ကို မဖတ္ၾကားမီ ေဒါက္တာကြန္ရက္မာေရး သည္စံၿပဳထားသည့္ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားစြာကိုလ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ကိုဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေအာင္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေၿပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒါက္တာ ကြန္ရက္မာေရး(၅၈ႏွစ္)ကို တရားသူၾကီး အဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႕တည္းက အၿပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါစီရင္ ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ေဒါက္တာကြန္ရက္မာေရး အားေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွုပ္ေထြးေသာ တရားစီရင္ခ်က္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေၾကာင့္အမွတ္တကယ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည့္ ကာလကို အတိအက်မသိရဟု ဆိုသည္။ တရားရံုးအၿပင္ဘက္တြင္ စုေဝးေနၾကေသာ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ ပရိသတ္ေပါင္းမ်ားစြာ တို႕သည္ ေဒါက္တာမာေရးအား ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ အၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္းမွာ လံုေလာက္မႈမရွိေသး ဟုဆိုကာ ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More