ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Sunday, March 25, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံ Y Talk အသံုးျပဳနည္း

                                                          
   Y talk ကိုဘယ္လို အသံုးျပဳရမလဲ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တရား၀င္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ ဖုန္းအျဖစ္လည္းေခၚဆိုလို႔ိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ VoIP Account Card ၀ယ္ယူၿပီးေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။


How to Start ?
အဆင့္(၁) ။ ။ ပထမဆံုး အသံုးျပဳမည့္ user မ်ားသည္ မိမိတို႔ စတင္ အသံုးျပဳမည့္ VoIP Account Card ကို၀ယ္ယူရပါမည္။
အဆင့္(၂) ။ ။ VoIP Account Card ၀ယ္ယူၿပီးသည့္ user မ်ားသည္ အသံုးျပဳရန္ Pin Code ပါ၀င္ေသာ Recharge Card ကိုထပ္မံ ၀ယ္ယူရပါမည္။
User Guide
အဆင့္ (၁) ။ ။ User မ်ားသည္ မိမိတို႔ ၏ Account No. ႏွင့္ Password ကို Softphone ၏ Username ႏွင့္ Password ေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းၿပီး Login ၀င္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၂) ။ ။ User မ်ားသည္ မိမိတို႔ ၀ယ္ယူထားေသာ Recharge Card မွ Pin Code No. ကို http://voip.yatanarpon.com.mm ၏ Recharge via Voucher Card သိို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျဖည့္သြင္းမွသာ ဖုန္းစတင္ ေခၚဆို ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More