ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Monday, March 12, 2012

ကမၻာႏွင့္အဆက္သြယ္ျပတ္ေနေသာလူမ်ိဳးစုေတာင္အေမရိကတုိက္မွ ကမာၻေပၚရွိ လူသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသ
ခံမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုကို ဘရာဇီးႏွင့္ပီးရူးနယ္စပ္ အေမဇံုုသစ္ေတာထဲတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဘရာဇီးအစိုးရက
ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ေအကာေဒသရွိ ေဝးလံသီေခါင္ေသာ အေမဇံုသစ္ေတာေပၚသို႔ ေလ
ယာဥ္ျဖင့္ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ပ်ံသန္းရွာေဖြခဲ့ရာမွ ထုိလူမ်ိဳးစုအားဓါတ္ပံုရိုက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယင္း
ကဲ့သို႔ ကမာၻ႕ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္ ၁၀၀ ခန္႔အေမဇံုသစ္ေတာထဲတြင္ရွိေနသည္ဟု
ႏိုင္ငံတကာ ရွင္သန္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔မွေျပာဆိုသည္။ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသအား ကာကြယ္မႈေပးမ
ထားႏုိင္လွ်င္ မၾကာမီမ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု၎တို႔ကဆုိ္သည္။ ယခင္ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္
အမ်ားအျပားသည္ ေက်ာက္ေရာဂါ၊အေအးမိေရာဂါတို႔ျဖင့္အမ်ားအျပားမ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ဘူးသည္ဟု
သိရသည္။
ပီ႐ူးႏွင့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ ျပင္ပကမာၻႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္၍ လွည့္လည္
သြားလာေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခ်ိဳ႕ကို လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္ကဘရာဇီးလ္အစိုးရကေလေၾကာင္း
မွ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ယူခဲ့ရာ ယင္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ား က်က္စားရာေဒသကို အကာအကြယ္ေပးေသာအေနျဖင့္ နွစ္ႏုိင္ငံ
နယ္စပ္အနီးသို႔ သစ္ခုတ္ သမားမ်ား သြားေရာက္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္မည္ဟု ပီ႐ူး အာဏာပိုင္မ်ားက
ကတိေပးေျပာၾကားသည္။ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ားက မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္အတိအက်မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသး
ေသာ ယင္းေဒသခံတုိင္းရင္းသားအုပ္စုသည္ ေလး၊ ျမား လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳ၍ခႏၶာကိုယ္
တြင္ အနီႏွင့္ အနက္ေရာင္မ်ားလိမ္းျခယ္ထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသက္ ရွင္သန္ေရးအုပ္စု၏ အဆုိ
အရ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ပီ႐ူးနယ္စပ္ၾကားတြင္ ျပင္ပကမာၻႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ေနေသာတုိင္းရင္း
သားမ်ဳိးႏြယ္စု ၅၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိသို႔ဘရာဇီးလ္ေလေၾကာင္းမွဓါတ္ပံု႐ိုက္ယူထားႏုိင္သည့္
လွည့္လည္သြားလာေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ သစ္ခုတ္သမားမ်ားေၾကာင့္ ပီ႐ူး ႏုိင္ငံမွ စြန္႔ခြာခဲ့ျခင္း
ဟုတ္၊ မဟုတ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အစိုးရက အေမ ဇုန္ေတာအုပ္အတြင္းသို႔ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစ
လႊတ္ခဲ့သည္။ 

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More