ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Monday, March 26, 2012

ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံသားကအသက္အရွည္ဆံုးလဲ...

မည္သည္ ့နုိင္ငံသားက ကမာၻေပၚတြင္ပ်မ္းမွ်အသက္ရွည္ဆံုးၿဖစ္မည္နည္းဟု သင္သိခ်င္မွာ
ေသခ်ာပါတယ္...
အခုေတာ ့အဲဒီေမးခြန္းအတြက္အေၿဖကုိ အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ
(စီအုိင္ေအ) ကအေၿဖေပးလိုက္ပါၿပီ...
သူတုိ ့ရဲ ့တရား၀င္ရည္ညႊန္းကုိးကားစရာ သုေတသနၿပဳစာရင္းမွာေႀကၿငာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားေတြကမာၻမွာ အသက္အရွည္ဆံုးဘဲြ ့ကုိ ေၿမထဲပင္လယ္က ကြ်န္းကေလးတစ္
ခုၿဖစ္သည့္ မုိနာကုိကြ်န္းကေလးက တစ္ၿခားနုိင္ငံႀကီးေတြကုိ အနုိင္ယူသြားပါတယ္...
စီအုိင္ေအက ထုတ္ၿပန္သည္ ့ကမာၻ ့အခ်က္အလက္မ်ားမွတ္တမ္းအရ မုိနာကုိကြ်န္းကေလးတြင္
ေမြးဖြားသူမ်ားဟာ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၉.၆၈ ႏွစ္ရွိမည္ဟုခန္ ့မွန္းလိုက္တာမုိ ့ယေန ့(ယခုႏွစ္)
ေမးဖြားသည္ ့ကေလးငယ္မ်ားဟာ ၂၁၀၁ ႏွစ္အထိေနနုိင္မွာၿဖစ္ေႀကာင္း၊ တစ္ၿခားဘယ္နုိင္ငံ
သားမွ မႀကြားနုိင္သည္ ့သက္တမ္းရွိတယ္လို ့သိရပါတယ္...
ဘာေႀကာင္ ့ထုိကြ်န္းသားမ်ား တစ္ၿခားသူမ်ားထက္ ပုိၿပီးအသက္ရွည္နုိင္ရသနည္းဆုိေသာ္ကား
ထုိကြ်န္းကေလးရွိ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လူဦးေရႏွင္ ့တစ္နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအရ
ၿမင္ ့မားမွဳတုိ ့ေႀကာင္ ့ၿဖစ္ပါတယ္...
မုိနာကုိ ဟာ တစ္မ်ဴိးသားလံုးထုတ္ကုန္က ၆ ဘီလီယံေဒၚလာ ( တစ္ဦးခ်င္းကုန္ထုတ္တန္ဖုိး
၇၄၄၀၄ )  ရွိလို ့လူဦးေရ ၃၀၅၁၀ သာရွိတဲ ့ကြ်န္းသူကြ်န္းသားေတြအတြက္ က်န္းမာေရေစာင္ ့
ေရွာက္ဖုိ ့အတြက္ လံုေလာက္ပါတယ္....
ဒုတိယသက္တမ္းအရွည္ဆံုးနုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့တရုတ္ၿပည္ကြ်န္းဆြယ္ကေလး မကာအုိ မွ
ၿဖစ္ၿပီး သက္တမ္းကေတာ ့၈၄.၄၃ ႏွစ္ၿပီး မုိနာကုိကြ်န္းသားမ်ားထက္ ၅ ႏွစ္ေလ်ာ ့တာမုိ ့
မကာအုိတြင္ ယခုႏွစ္ေမြးဖြားသည္ ့ကေလးငယ္မ်ားဟာ ပ်မ္းမွ်အားၿဖင္ ့၂၀၉၆ ခုႏွစ္အထိ အ
သက္ရွည္မွာၿဖစ္ပါတယ္...

ဂ်ပန္နုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၃.၉၁ ႏွင္ ့တတိယလုိက္ၿပီး စကၤာပူသားမ်ားက (၈၃.၇၅)
ၿဖင္ ့စတုတၱ၊ ဥေရာပေတာင္ပုိင္း ဆန္မာရီနုိနုိင္ငံသား ဆန္မာရီနီး မ်ားကေတာ ့၈၃.၀၇ နဲ ့ပဥၥမ လုိက္ပါ
တယ္....
ယူေအအီးကေတာ ့အမွတ္ စဥ္ ၇၁ မွာ ( စုစုေပါင္း ၂၂၁ နုိင္ငံထဲမွ ) ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၆.၇၁ ႏွစ္ရွိပါ
တယ္....
အာရပ္ပင္လယ္ေကြ ့နုိင္ငံမ်ားကေတာ ့မည္သည္ ့နုိင္ငံမွ် ထိပ္ဆံုးအဆင္ ့၅၀ အတြင္းမ၀င္နုိင္ႀကပါဘူး...
ပင္လယ္ေကြ ့နုိင္ငံမ်ားထဲမွ ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္ ့ဘာရိန္းနုိင္ငံက ( ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၈.၂၉ ၿဖင္ ့) ပထမ
ဦးဆံုးအႀကိမ္အၿဖစ္ အမွတ္စဥ္ ၅၂ တြင္ရွိၿပီး ကာတာနုိင္ငံက အမွတ္္စဥ္ ၅၄ ( ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၈.၀၉ )
ၿဖစ္ၿပီး ကူ၀ိတ္နုိင္ငံက မွတ္စဥ္ ၆၆ ( ၇၇.၂၈ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ) ၿဖစ္ပါတယ္...

အုိမန္က ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၄.၄၇ ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္ ၁၀၃ ၊ ေဆာ္ဒီကေတာ ့ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၄.၃၅ ႏွစ္

ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္ ၁၀၇ မွာ ရွိေနပါတယ္...
ၿဗိတိန္နုိင္ငံက ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၈၀.၁၇ ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္ ၃၀၊ အေမရိကန္နုိင္ငံက ၇၈.၄၉ ႏွစ္ၿဖင္ ့ အမွတ္
စဥ္ ၅၀၊ သီရိလကၤာနုိင္ငံက ၇၅.၉၄ ႏွစ္ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္ ၈၂၊ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံက ၇၁.၉၄ ႏွစ္ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္
၁၃၂၊ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံက ၇၁.၆၂  ႏွစ္ၿဖင္ ့ ၁၆၀၊ ပါကစၥတန္နုိင္ငံက ၆၆.၃၅ ႏွစ္ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္ ၁၆၅၊
ေတာင္အာဖရိကသားမ်ားက ၄၉.၄၁ ႏွစ္ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္ ၂၁၉ မွာရွိေနပါတယ္...

ဟုတ္ကဲ ့...

ေရႊၿပည္ႀကီးကေတာ ့ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၆၅.၂၄ ႏွစ္ၿဖင္ ့အမွတ္စဥ္ ၁၆၇ မွာခ်ိတ္ပါတယ္...နုိင္ငံေပါင္း ၂၂၁
ဆုိေတာ ့...
ကုိယ္ ့ေအာက္ကတုိင္းၿပည္ေတြႀကည္ ့ၿပီးစိတ္ေၿဖရမလား ( ကေမၼာဒီးယားနဲ ့ေလာ အပါအ၀င္ ) ၊ တစ္
ၿခားအာဆီယံနုိင္ငံေတြၿဖစ္တဲ ့ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္ တုိ ့ေလာက္ေတာင္ သက္တမ္းမရွည္နုိင္ရ
ပါ ့မလားလို ့ရင္နာရမလားပါပဲ...
ပူပူေႏြးေႏြး အခ်စ္ဆံုး ဘကုန္းကုလား ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္ကေတာင္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၇၀.၀၆ နဲ ့၁၄၇
အဆင္ ့ရွိတာမုိ ့၀မ္းနည္းရမလား ၀မ္းသာရမလား.... 
                                                                                                           ကိုပီတာ 

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More