ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Monday, March 12, 2012

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ေနာက္ႏွစ္၂၀ျပႆနာ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ၀ါရွင္တန္တြင္ အပူလိႈင္းက်ေရာက္စဥ္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္
အစီရင္ခံေျပာၾကားရာ၌ နာဆာသိပၸံပညာရွင္ ဂ်ိမ္းဟန္ဆင္က ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပထမ
ဦးစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုတခါ တနလၤာေန႔က ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ေရွ႕တြင္ကမာၻႀကီးပူေႏြး
လာမႈကိစၥတင္ျပေျပာဆုိရာ၌ ကမာၻႀကီးသည္ ေလထု အတြင္း၌ ဖန္လံု အိမ္ဓါတ္ေငြ႕သည္ စုိးရိမ္မွတ္သုိ႔
ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎ဓါတ္ေငြ႕သည္ ေလထု အတြင္း၌ အပံု ၁ သန္းတြင္ ၃၈၆.၇ ပံု ရွိေနၿပီျဖစ္
ေၾကာင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကထက္ ၁၀ % ႏႈန္း ျမင့္မားေနေၾကာင္း ႐ုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မီး
ေသြးကို ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းသည္ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ အဓိက ထြက္ေပၚရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က
ဓါတ္ေငြ႕အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ရန္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္မႀကိဳးစားပါကေနာင္ႏွစ္ ၂၀
အတြင္းတြင္ ကမာၻ႕ေလထု အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ သက္ရွိ အမ်ားအျပား ေသေၾက ပ်က္စီးၾကမည္ျဖစ္
သည့္အျပင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္လည္း သိသာစြာ ျမင့္တက္၍ ေဂဟ စနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးသြား
သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More