ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နည္းပညာမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကိုေထြး(နည္းပညာ)

Thursday, April 18, 2013

နည္းပညာ (အပိုင္း-၃)11.ဓါတ္ပံံု ကို icon ေလးေတြလုပ္ခ်င္ရင္
Run box ကေန mspaint လို႔ ရိုက္ျပီး enter ေခါက္ျပီး ဖြင့္လိုက္ပါ
ျပီးရင္ file>>>> open ကေန ကိုယ္ icon လုပ္ခ်င္တဲ့ ဓါတ္ပံုကို ဖြင့္လိုက္ပါ
ျပီးရင္ ဘာမွမလုပ္ပဲနဲ႔ save as ျပန္လုပ္ပါ
ၾကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ save နိုင္ပါတယ္
File name ေနရာမွာ ၾကိဳက္သလို နာမည္ေပးျပီး အေနာက္မွာ .ico ထည့္ပါ
ဥပမာ uu.ico
Save as type ေနရာမွာ 24-bit Bitmap နဲ႔ save ပါ


12.ကိုယ္ေရးသမွ်ကို အသံထြက္ေပးတဲ့ ေဆာ့၀ဲ notepad နဲ႔ လုပ္ၾကည့္မယ္
အရင္ဆံုး အနီေရာင္ျပထားတဲ့ code ေတြကို notepad ထဲကူးထည့္ပါ

echo off
title mms Speaking Computer
color a
cls
goto speak
:speak
cls
echo.
echo Computer: %mms%, Please enter what
echo what do you want me to say
set /p what= %mms%: I Want You To Say:
echo.
echo Computer: Analyzing...
echo Set Speech = CreateObject("SAPI.SpVoice") > "%userprofile%\speech.vbs"
echo Speech.Speak "%what%" >> "%userprofile%\speech.vbs"
echo.
echo Computer: Analyzed...
call "%userprofile%\speech.vbs"
echo.
ping localhost -n 2 >nul
echo Computer: I have said "%what%"...
echo.
ping localhost -n 2 >nul
echo Computer: Clearing Cache...
del /f /s /q "%userprofile%\speech.vbs" >nul
echo.
echo Cache Cleared...
echo.
echo %mms%, Please press any key...
pause >nul
goto speak
:voicemake
md Voice
goto vbss
REM this makes the VBS files in the voice folder
:vbss
echo.Set Speech = CreateObject("SAPI.SpVoice")>> "%CD%\Voice\Welcome.vbs"
echo.Speech.Speak "Hello Friend">> "%CD%\Voice\Welcome.vbs"
REM The menu with voice saying what u wrote
:menu
start %CD%\Voice\Welcome.vbs
pause

ျပီးရင္ၾကိဳက္တဲ့ေနရာမွာၾကိဳက္တဲ့နာမည္ေပးျပီး နာမည္ေနာက္မွာ .bat ထည့္ျပီး save ပါ
ဥပမာ hfghfg.bat

13.Calculator ကို notepad နဲ႔ လုပ္ၾကည့္မယ္
အရင္ဆံုး အျပာေရာင္ျပထားတဲ့ code ေတြကို notepad ထဲကူးထည့္ပါ

@echo off
title mms Calculator
cls
:m
echo.
set /p math=Whatchoo gonna calculate?
set /a math2=%math%
echo %math% = %math2%
goto m
msg *thank for using this bat

ျပီးရင္ၾကိဳက္တဲ့ေနရာမွာၾကိဳက္တဲ့နာမည္ေပးျပီး နာမည္ေနာက္မွာ .bat ထည့္ျပီး save ပါ
ဥပမာ hfghfg.bat

14.Autorun နဲ႔ drive icon ခ်ိန္းမယ္
ဥပမာ memory stick ေပါ့
Stick ထဲကို ကိုယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ icon ေလးကိုထည့္ထားပါ
(ဘယ္ဖိုလ္ဒါ ထဲကိုမွမထည့္ထားပါနဲ့)
Iconဆိုတာ .ico အမ်ိဳးအစားေနာ္ png မဟုတ္ဘူး
ျပီးရင္ အနီေရာင္ျပထားတဲ့ code ေတြကို notepad ထဲကူးထည့္ပါ

[autorun]
Icon=????.ico
Shell\explore\Command=????.ico

???? ေနရာမွာ ကိုယ္ icon နာမည္ကိုအစားထိုးပါ
ျပီးရင္ stick ထဲကို
File Name မွာ autorun.inf
Save AsType မွာ All
Encoding မွာ ANSI လုိ႔ save ပါ
Stick ကို ျဖဳတ္ျပီးျပန္တပ္ပါ
ဘယ္စက္ေရာက္ေရာက္ ကိုယ့္ icon ေလးနဲ႔ျဖစ္သြားပါျပီ
( ဒီနည္းက လြယ္လြန္းသလို အားနည္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္
Autorun ပိတ္ထားတဲ့ စက္မွာဆိုမရပါဘူး)

15.Folder ရဲ႕ Background ကိုေျပာင္းမယ္
ေျပာင္းမယ့္ folder ထဲကို ေနာက္ခံ လုပ္မယ္ ဓါတ္ပံု ကို ကူးထည့္ထားပါ
Jpeg အမ်ိဳအစားနဲ႔ပါ
ဥပမာ .. ok.jpg
ျပီးရင္Note pad ကို ဖြင့္ပါ
အနီေရာင္ျပထားတဲ့ code ေတြကို notepad ထဲကူးထည့္ပါ


[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Iconarea_Image=".\????.jpg"


???? ေနရာမွာ ကိုယ္ ဓါတ္ပံုနာမည္အစားထိုးပါ
ဥပမာ [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Iconarea_Image=".\ok.jpg"
ျပီးရင္ ဓါတ္ပံုထည့္ထားတဲ့ folder ထဲကို
File name ေနရာမွာ
desktop.ini
လို႔နာမည္ေပးျပီး save ပါ

16.Registry မွာက်န္ေနတဲ့ gtalk acc ဖ်က္ခ်င္ရင္
၁. Start မွ Run box ကို ဖြင့္ၿပီး regedit ကုိ ႐ုိက္ ျပီး enter ေခါက္
၂. HKEY CURRENT USER >>>Software >>>>Google >>>>Google Talk >>>Accounts ထိသြား
၃. ညာဘက္တြင္ o ကုိ ဖြင့္ပါ။ Gtalk Account မ်ား ေတြ႕ပါက ဖ်က္ပါ။
၄. ဘယ္ဘက္ရွိ Account ေအာက္က Gtalk Name မ်ားကို Delete လုပ္ပါ။

17.Backup လုပ္ထားမယ္
Start Menu >> All Programs >> Accessories >> System Tools >> မွာ Back up ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ..
ျပီးရင္ Next ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ ၂ ခု ေရြးခိုင္းပါလိမ့္မယ္..
Back up files and settings နဲ႔ Restore files and settings ဆိုတာ မွာ
Back up files and settings ဆိုတာကို ေရြးလိုက္ပါ..ျပီးရင္ Next
အဲဒိမွာ ထပ္ေတြ႕မွာက
My document and settings
Everyone's document and settings
All Information on this computer
Let me choose what to back up
ဆိုတဲ႔ ၄ ခုမွာ ေအာက္ဆံုးက Let me choose what to back up ဆိုတာကို ေရြးလိုက္ပါ...
ျပီရင္ Next..
ခုတစ္ခါမွာေတာ့ ဗယ္ဘက္မွာ C:\WINDOWS\System32 အထိေရြး ညာဘက္ျခမ္းမွာ
Drivers ဆိုတာကိုေရြးျပီး အမွန္ျခစ္
ျပီးရင္ Next
ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ထြက္လာမယ့္ .bkf file ကို
ဘယ္မွာ သိမ္းမွာလဲဆိုတာကို ေနရာေရြးခိုင္းလိမ့္မယ္ ..
အဲမွာ Browse Button ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ A:\ drive (floppy drive) က ုိ
Format လုပ္မွာလား ေမးလိမ့္မယ္ .. No ေပါ့.
ျပီးရင္ ထံုးစံအတိုင္း Desktop ကိုေရြးလိုက္ေပါ့.. ျပီးမွ Flash drive နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္
ျပန္ကူူးလိုက္လည္း ရပါတယ္.. ျပီးရင္ Next
ျပီးရင္ Finish ...
Restore ဖို႔က
အဲဒိ Backup.bkf ကို
Double click >> Next >> Back up files and settings နဲ
Restore files and settings ဆိုတာ မွာ
Restore files and settings ကိုေရြး
ျပီး၇င္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ C:\WINDOWS\System32 ထိေရာက္ေအာင္ျဖည္လိုက္ျပီး
အမွန္ျခစ္ေလးေတြ ျခစ္လိုက္ရင္ ညာဘက္ျခမ္းမွာလည္း
Back up လုပ္ထားတဲ႔ Driver Folder ကို ေတြ႕လိမ့္မယ္
.. အမွန္ျခစ္ျပီးသားေလးေပါ့.. ဒါဆို အိုေကျပီ
Next ျပီးရင္ Finish ေပါ့..

0 ဦးမွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။:

Post a Comment

ေက်းဇူးဆိုတဲ့ စကားေလးကအားေဆးေလးပါ။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More